Vinding Ungdoms- & Idrætsforening – Syrenvej 2 – 7550 Sørvad

Sponsorudvalg

Sponsorstrategi for Vinding Ungdoms- og Idrætsforening
Formål
Formålet med sponsorstrategien for Vinding Ungdoms- og Idrætsforening er følgende:
 • At sikre at sponsorerne kun bliver kontaktet af èt medlem fra Vinding Ungdoms- og Idrætsforening
 • At sikre at de indsamlede midler bliver anvendt hensigtsmæssigt
 • At sikre at sponsorerne bliver behandlet godt
Alle udvalg i Vinding Ungdoms- og Idrætsforening, undtaget Støtte/bankoudvalget, er omfattet af denne strategi.
Økonomi

Der oprettes en sponsorkonto direkte under Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings Hovedbestyrelse. Alle indsamlede økonomiske midler indsættes på denne konto.

Alle udvalg og lignende i Vinding Ungdoms- og Idrætsforening kan søge om tilskud fra sponsorkontoen, betinget af at fodboldudvalget får dækket deres dokumenterede udgifter til Dansk Boldspilsunion.

Motiveret ansøgning fremsendes til Formanden for Vinding Ungdoms- og Idrætsforening, idet der kan ansøges om såvel økonomiske midler som naturalier.

Ansøgningen behandles på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. I forbindelse med behandling af ansøgninger skal der være en repræsentant fra Sponsorudvalget som ellers ikke er et medlem af Hovedbestyrelsen.

Indsamling af sponsorstøtte
Sponsorudvalget er ansvarlig for at lave en plan for indsamling af sponsormidler. Alle udvalg bidrager med indsamlere. Indsamling gennemføres en gang årligt i oktober måned med henblik på støtte til efterfølgende år. Indsamling kan omfatte følgende:
 • Penge. Beløb indsættes på Vinding Ungdoms- og Idrætsforening sponsorkonto
 • Naturalier, sportstasker, tøj med mere. Opbevares af sponsorudvalget, og kan udleveres efter ansøgning til f.eks. stævner og lignende
 • Idrætstøj. Såfremt et firma ønsker at støtte med idrætstøj skal dette søges anvendt ved alle relevante udvalg
 • Bandereklamer på stadion. Der udarbejdes en kontrakt for eksempelvis en femårig periode. De indsamlede midler indsættes på Vinding Ungdoms- og Idrætsforening sponsorkonto
Sponsorer

Det er sponsorudvalgets opgave at sikre at sponsorerne bliver behandlet godt. Dette kan for eksempel være ved en gang årligt at tilbyde sponsorerne at deltage i Sørvad Revyen med spisning. Herudover skal udvalget være opmærksom på andre muligheder hen over året, for at sikre at sponsorerne føler at de bliver værdsat.

Ovenstående er godkendt på Hovedbestyrelsens møde den 2. juli 2018.

Medlemmer af sponsorudvalget.

Henrik Storch

Formand

Tlf.: 4246 0311
Mail: formandvuif@gmail.com

Belinda Birk Pedersen

Sekretær

tlf.: 2255 6058
Mail: belinda@birkpedersen.net

Casper Garsdal

Udvalgsmedlem

Tlf.: 2449 3377
Mail: casper.runa@gmail.com

Bent Sørensen

Udvalgsmedlem

Tlf.: 2320 8001
Mail: vognstrupvej12@mvbmail.dk

Jens Raakjær

Udvalgsmedlem

Tlf.: 2273 9993
Mail: Jensraakjaer66@gmail.com

Michael Storch Hundsdahl

Udvalgsmedlem

Tlf.: 2214 6369
Mail: michael@hundsdahl.dk

“Vi ønsker at sikre at sponsorerne bliver behandlet godt, og kun bliver kontaktet af èt medlem fra Vinding Ungdoms- & Idrætsforening”
– Sponsorudvalget, Vinding Ungdoms- & Idrætsforening
Støt vores sponsorer - De støtter os
Tryk på logo og kom til sponsorens hjemmeside, hvis de har en.
 • Sponsoren har ingen hjemmeside.

 • Sponsoren har ingen hjemmeside.
 • Sponsoren har ingen hjemmeside.

 • Sponsoren har ingen hjemmeside.

  Sponsoren har ingen hjemmeside.

 • Sponsoren har ingen hjemmeside.
 • Sponsoren har ingen hjemmeside.

Adresse
 • Vinding Ungdoms- og Idrætsforening
 • Syrenvej 2
 • 7550 Sørvad
Kontakt
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Modtag seneste nyheder direkte i din indbakke

© 2018 Vinding UIF 

CVR: 67554612
Designed by PLICO