Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsens formål og sammensætning

Hovedbestyrelsen fører tilsyn med foreningens drift jævnfør foreningens vedtægter. Hovedbestyrelsen godkender årligt udvalgenes budgetter. Hovedbestyrelsen skal godkende større indkøb og arrangementer inden de iværksættes. Beløbsgrænse 10.000 kr.

Hovedbestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær, som alle vælges direkte på generalforsamlingen. Desuden består hovedbestyrelsen af formændene fra alle udvalgene.

Hovedbestyrelsesmøder

Alle møder finder sted i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. På mødet i maj vil der være spisning for alle udvalgsformænd.

  • Tirsdag den 9. maj 2023: Kl. 18.00
  • Torsdag den 14. September 2023: Kl. 19.00
  • Mandag den 6. November 2023: Kl. 19.00
  • Onsdag den 10. Januar 2024: Kl. 19.00

Der er Generalforsamling onsdag den 21. februar 2024 kl. 19.00. Punkter til dagsorden sendes til sekretæren senest 14 dage før!

Generalforsamlingen starter med spisning klokken 18.00. Deltagelse i spisning kræver tilmelding. Tilmeld dig under fanebladet Generalforsamling.

Støt vores sponsorer – De støtter os