Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsens formål og sammensætning

Hovedbestyrelsen fører tilsyn med foreningens drift jævnfør foreningens vedtægter. Hovedbestyrelsen godkender årligt udvalgenes budgetter. Hovedbestyrelsen skal godkende større indkøb og arrangementer inden de iværksættes. Beløbsgrænse 10.000 kr.

Hovedbestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær, som alle vælges direkte på generalforsamlingen. Desuden består hovedbestyrelsen af formændene fra alle udvalgene.

Hovedbestyrelsesmøder

Alle møder finder sted i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. På mødet i marts vil der være spisning for alle udvalgsformænd.

  • Onsdag den 30. Marts 2022: Kl. 18.00
  • Onsdag den 11. Maj 2022: Kl. 19.00
  • Onsdag den 14. September: Kl. 19.00
  • Onsdag den 9. November 2022: Kl. 19.00
  • Onsdag den 11. Januar 2023: Kl. 19.00

Der er Generalforsamling onsdag den 23-02-2022 kl. 19.00. Punkter til dagsorden sendes til sekretæren senest 14 dage før!

Generalforsamlingen starter med spisning klokken 18.00. Deltagelse i spisning kræver tilmelding. Tilmeld dig under fanebladet Generalforsamling.

Støt vores sponsorer – De støtter os