Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der skal afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned.

Generalforsamling afholdes onsdag den 22. februar 2023 klokken 19.00. Der vil være fællesspisning inden generalforsamlingen. Spisning starter klokken 18.00. Deltagelse i spisning kræver tilmelding. Tilmelding nedenfor. Punkter til dagsorden skal være sekretæren i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Indbydelse vil blive udsendt i overensstemmelse med foreningens love og bestemmelser.

Tilmelding til spisning for foreningens medlemmer

Tilmelding til spisning for foreningens medlemmer. Spisning finder sted den 22. februar 2023 klokken 18.00 i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. Der er endnu ikke åbent for tilmelding. Vi håber på at se rigtigt mange til Generalforsamlingen.

Støt vores sponsorer – De støtter os