Generalforsamling

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der skal afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned.

Generalforsamling afholdes onsdag den 21. februar 2024 klokken 19.00. Der vil være fællesspisning inden generalforsamlingen. Spisning starter klokken 18.00. Deltagelse i spisning kræver tilmelding. Der er ikke åbnet for tilmelding.  Tilmelding nedenfor. Punkter til dagsorden skal være sekretæren i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Indbydelse vil blive udsendt i overensstemmelse med foreningens love og bestemmelser.

Tilmelding til spisning for foreningens medlemmer

Tilmelding til spisning for foreningens medlemmer. Spisning finder sted den 21. februar 2024 klokken 18.00 i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. I kan nu tilmelde jer her på hjemmesiden. Der er ikke åbnet for tilmelding. Vi håber på at se rigtigt mange til Generalforsamlingen.

Støt vores sponsorer – De støtter os