Generalforsamling i Vinding Ungdoms- og Idrætsforening

Kære alle medlemmer af Vinding Ungdoms- og Idrætsforening.

Så er det atter tid til den årlige generalforsamling i vores alle sammens forening. Der er mange frivillige der laver et kæmpe arbejde for at få denne her forening til at fungere. De fortjener at alle i medlemmer kommer til generalforsamlingen og lytter til hvad der sker. I må også meget gerne give jeres mening til kende, såvel positive kommentarer som negative,. Dem vil vi også gerne høre, Ved at høre jeres mening kan vi forventeligt forbedre det I synes der ikke er helt godt. Det er bestyrelsen og udvalgenes mål at skabe så gode remmer for alle, såvel de helt unge som dem der er lidt ældre. Forudsætningen for at vi kan gøre det er faktisk at vi høre noget fra medlemmerne.

Jeg håber vi ses!!!!!!!!

I kan vælge kun at komme til generalforsamlingen klokken 19.00 eller I kan komme og spise inden generalforsamlingen klokken 18.00. Spisning er for alle medlemmer af VUIF. Når man deltager i spisning forventes det, at man efterfølgende deltager i Generalforsamlingen. Husk deltagelse i spisning kræver tilmelding. Tilmelding kan ske på nedenstående link:

Link til tilmelding til generalforsamling

Felt