Vinding Ungdoms- & Idrætsforening – Syrenvej 2 – 7550 Sørvad

Generalforsamling i Vinding Ungdoms- og Idrætsforening,

Onsdag den 23. februar holdt Vinding Ungdoms- og Idrætsforening deres årlige Generalforsamling. Generalforsamlingen blev holdt i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. Generalforsamlingen blev indledt med spisning for alle de medlemmer der efterfølgende skulle deltage i Generalforsamlingen. Ca. 60 medlemmer deltog.

Efter spisning og hygge startede selve Generalforsamlingen med at Sørvad visen blev sunget. Amatørafdelingen sang for. Som dirigent blev Flemming Vang valgt. Han styrede aftenen med sikker hånd.

Formand Henrik Storch aflagde beretning, hvor han bl.a. kom ind på medlemssituationen. Der har i Coronatiden været en lille tilbagegang af medlemstallet. I 2019 før Coronaens indtog var foreningen 1.117 medlemmer. I 2021 var medlemstallet faldet til 1.042 medlemmer, lig med en tilbagegang på 121 medlemmer. Det er ikke vurderingen at dette er kritisk, men vi håber på, at vi nu igen kan øge vores medlemstal, da vi nu forhåbentligt er ovre restriktionerne som følge af Coronaen. De fleste af afdelingerne har haft samme medlemstal i 2021 som de havde i 2019. Det er alene Badminton, Fodbold og Fitness der har haft en mindre tilbagegang, men mon ikke det ændrer sig i år.

Formanden takkede foreningens sponsorer. De har på trods af svære tider fastholdt deres sponsorat af foreningen. Der skal lyde et stort tak til dem alle.

Formanden takkede alle de frivillige der konstant yder en kæmpe indsats for at få foreningen til at fungere. Vi er så heldige, at have ca. 100 frivillige der altid er klar til at yde en indsats. For at takke dem for dette store arbejde har foreningen afholdt et arrangement ved Sørvad Fodboldgolf. Her blev der dystet i fodbold golf, og efterfølgende blev der spist Tapas leveret af Møltrup Optagelseshjem. Det blev en super god eftermiddag/aften. For foreningen er det vigtigt at vise at vi påskønner det store arbejde der laves af vores frivillige, så dette arrangement skal ses som en påskønnelse til alle vores frivillige. En særlig tak til de to sponsorer Sparekassen Thy og Herning Kommune der gjorde det muligt at gennemføre det.

Formanden orienterede om det foredrag foreningen afholdt den 29. september. Der var blevet lavet aftale med Daniel Rye om at han holdt foredrag. Det blev en spændende aften med væsentligt flere tilhørere end vi havde turdet håbe på, så også økonomisk blev det en succes. Arrangementet gav dermed et mindre overskud.

Efter formandens beretning aflagde formændene for de ti afdeling deres beretning. Alle blev godkendt med klapsalver.

Herefter gennemgik kassereren regnskabet. På trods af Coronaen, og det lidt faldende medlemstal, så har foreningen fortsat en sund økonomi, så der er ikke grund til bekymring.

Der blev foretaget en mindre ændring af foreningens love og vedtægter, idet fodboldudvalget blev udvidet fra fem medlemmer til seks medlemmer.

Efter vedtægtsændringen blev der gennemført valg af formand. Henrik Storch blev genvalgt. Og herudover blev der gennemført valg til de ti forskellige udvalg. Alle poster blev uden problemer besat. Det er fantastisk dejligt at det igen lykkes at få alle poster besat. Dejligt at vi har så stor opbakning i byen. Alle skal have en stor tak for det. Vi kan jo kun have en aktiv forening hvis der er nogen der vil gøre en aktiv indsats.

Aftenen sluttede med en sang, uddeling af gaver til de udvalgsmedlemmer mm der havde valgt at stoppe, samt kaffe og kage.

Støt vores sponsorer - De støtter os
Tryk på logo og kom til sponsorens hjemmeside, hvis de har en.
 • Sponsoren har ingen hjemmeside.

 • Sponsoren har ingen hjemmeside.
 • Sponsoren har ingen hjemmeside.

 • Sponsoren har ingen hjemmeside.

  Sponsoren har ingen hjemmeside.

 • Sponsoren har ingen hjemmeside.
 • Sponsoren har ingen hjemmeside.

Adresse
 • Vinding Ungdoms- og Idrætsforening
 • Syrenvej 2
 • 7550 Sørvad
Kontakt
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Modtag seneste nyheder direkte i din indbakke

© 2018 Vinding UIF 

CVR: 67554612
Designed by PLICO