Vinding Ungdoms- & Idrætsforening – Syrenvej 2 – 7550 Sørvad

Generalforsamling 2021 i Vinding Ungdoms- og Idrætsforening.

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening holdt den 17. juni den årlige Generalforsamling. Generalforsamlingen skulle have været holdt i februar måned, men på grund af forsamlingsforbuddet var det blevet udsat indtil denne aften. Aftenen startede klokken 18.00 med spisning og hyggeligt samvær. Klokken 19.00 startede selve Generalforsamlingen. Alle kunne konstatere, at der var en god grund til at det normalt skulle holdes i februar måned. Der bliver vi næppe ramt af at det er så varmt som det var i går. Der er nok heller ikke EM i fodbold at konkurrere med, men på trods af dette, så var mødet pænt besøgt.

Formanden Henrik Storch nævnte i sin beretning, at VUIF er en velfungerende forening og en forening med en god økonomi. Vi har ti velfungerende og meget forskelligartede afdelinger. Der har i 2020 været en mindre tilbagegang af medlemmer fra 1.189 i 2019 til 1.117 medlemmer i 2020. En tilbagegang på 46 medlemmer. Det svarer stort set til dem der normalt danser folkedans i foreningen. de var i 2019 42 medlemmer. I 2020 har de slet ikke kunnet danse folkedans, så de har ikke i 2020 været registreret som medlemmer. Det har været et svært år, især for foreningens indendørs aktiviteter, men på trods af det, så har vi stort set kunne bevare vores medlemstal uændret. Det vidner om at foreningen har mange trofaste medlemmer. Foreningens største aktiv er alle vores engagerede frivillige. Vi har cirka 100 frivillige på mange forskellige områder. Vi er ofte udfordret med at finde frivillige til de forskellige poster, men som regel lykkes det. I år blev samtlige pladser besat.

I september afholdt foreningen et arrangement for alle vores frivillige, hvor alle var inviteret ud til de fantastisk baner ved Sørvad Fodboldgolf. Her blev der spillet fodboldgolf, og spist Corona venligt mad leveret fra Møltrup Optagelseshjem. Foreningen havde fået økonomisk støtte fra DGIs sommerpulje, så vi kunne afholde dette arrangement. Egentlig skulle det fungere som opstart efter Corona, men lige inden vi skulle afholde det begyndte regeringen skærpe restriktionerne på baggrund af anden bølge af Corona, så vi måtte nu kun være 50 personer forsamlede. Heldvis var der kun lige præcis 50 tilmeldte, så vi skulle ikke til at udelukke nogen. Det blev en rigtig hyggelig og god aften med god mad.

De ti afdelinger aflagde hver især også deres beretninger, og kassereren gennemgik årets regnskab, der efterfølgende blev godkendt.

Der blev afholdt valg til alle afdelingerne. Alle pladser blev i år besat.

Sidste punkt på dagsordenen inden kaffen var uddeling af leder- og idrætspriser samt uddeling af gaver til afgående medlemmer af udvalgene.

Årets leder- og Idrætspriser gik til Lena Storch Hundsdahl.

Lena Storch Hundsdahl fik leder- og idrætsprisen på baggrund af hendes mange års virke som udvalgsmedlem og træner for badmintonafdelingen. Lena er altid klar til at påtage sig opgaver, og mangler der spillere gør hun en stor indsats for at skaffe dem. Inden uddeling orientere formanden om, at han i år ikke havde taget del i beslutningen om hvem der skulle have årets leder- og idrætspris, da han erklærede sig inhabil.

Aftenen sluttede med konstituerende møder i udvalgene, kaffe og almindelig hygge.

Støt vores sponsorer - De støtter os
Tryk på logo og kom til sponsorens hjemmeside, hvis de har en.
  • Sponsoren har ingen hjemmeside.
  • Sponsoren har ingen hjemmeside.

  • Sponsoren har ingen hjemmeside.

    Sponsoren har ingen hjemmeside.

  • Sponsoren har ingen hjemmeside.

Adresse
  • Vinding Ungdoms- og Idrætsforening
  • Syrenvej 2
  • 7550 Sørvad
Kontakt
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Modtag seneste nyheder direkte i din indbakke

© 2018 Vinding UIF 

CVR: 67554612
Designed by PLICO