Vinding Ungdoms- & Idrætsforening – Syrenvej 2 – 7550 Sørvad

Generalforsamling 2020

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening holdt den 19. februar den årlige Generalforsamling. Der var god tilslutning til Generalforsamlingen. Der var 64 tilmeldte. Aftenen startede klokken 18.00 med spisning og hyggeligt samvær. Klokken 19.00 startede selve Generalforsamlingen.

Tilhørerne lytter til formandens beretning

Formanden Henrik Storch nævnte i sin beretning, at VUIF er en velfungerende forening og en forening med en god økonomi. Vi har ti velfungerende og meget forskelligartede afdelinger. Der har i de sidste tre år været en pæn medlemsfremgang fra 989 medlemmer i 2017 til 1.050 medlemmer i 2018 og nu i 2019 1.189 medlemmer. Det er en rigtig flot fremgang, som kan tolkes som et produkt af at vi har kreative og engagerede udvalgsmedlemmer og trænere. 

Foreningen er ofte udfordret med at finde frivillige til de forskellige poster, men som regel lykkes det. Lige nu kniber det med at finde udvalgsmedlemmer til badmintonudvalget. Såfremt det ikke lykkes at finde nogen til dette, vil det kunne få konsekvenser for muligheden for at lave badminton aktiviteter. Herudover mangler foreningen en person der skal være VUIFs kontaktperson til Sørvads sommerfestudvalget. Såfremt der ikke findes en person der vil påtage sig denne opgave, så vil VUIF se sig nødsaget til at meddele sommerfestudvalget, at vi ikke kan deltage i planlægningen af sommerfesten. Det er en trist udvikling hvis ikke byens største forening kan deltage i dette arbejde.

Formanden opfordrede til nytænkning. Skal vi starte nye afdelinger op? Kom med gode ideer. Sidste år prøvede vi om vi kunne starte E-sport op, men desværre var der kun en frivillig der meldte sig som interesseret i at indgå i dette arbejde. Henset til, at det vil kræve meget arbejde, og at det også ville koste temmelig meget at starte op, så besluttede Hovedbestyrelsen ikke at gå videre med projektet.

De ti afdelinger aflagde hver især også deres beretninger, og kassereren gennemgik årets regnskab, der efterfølgende blev godkendt.

Der blev afholdt valg til alle afdelingerne. Der blev valgt udvalgsmedlemmer til alle de pladser der der skulle vælges udvalgmedlemmer til. Dog som nævnt ovenfor blev Badmintonafdelingen ikke fyldt op. det er håbet at det lykkes at finde nogen til at indgå i Badmintonudvalget.

Sidste punkt på dagsordenen inden kaffen var uddeling af leder- og idrætspriser samt uddeling af gaver til afgående medlemmer af udvalgene.

Årets leder- og Idrætspriser gik til Mette Pedersen og Ivan Poulsgaard.

Mette Pedersen får overrakt årets Idræts- og Lederpris

Mette Pedersen fik leder- og idrætsprisen med overskriften Ildsjæl med ambitioner og ideer. Mette har gennem en del år været et kæmpe aktiv for ikke alen VUIF, men for hele byen. Der er altid gang i en masse forskellige og spændende projekter. Mette er et typisk eksempel på en ildsjæl der virkelig brænder for det hun har gang i.

Ivan Poulsgaard får overrakt årets Idræts- og Lederpris

Ivan Poulsgaard fik leder- og idrætsprisen med overskriften pligtopfyldende, vellidt og dygtig træner. Ivan har gennem 20 år været træner for VUIFs M/K hold. Ingen kan huske, at Ivan har meldt afbud til træning en eneste gang i de forløbne år. Ivan har gennem 20 år ydet en kæmpe indsats for gymnastikken i byen.

Aftenen sluttede med konstituerende møder i udvalgene, kaffe og almindelig hygge.

Del denne side
Støt vores sponsorer - De støtter os
Tryk på logo og kom til sponsorens hjemmeside, hvis de har en.
  • Sponsoren har ingen hjemmeside.

    Sponsoren har ingen hjemmeside.

  • Sponsoren har ingen hjemmeside.
  • Sponsoren har ingen hjemmeside.
  • Sponsoren har ingen hjemmeside.

  • Sørvad Fodboldgolf

Adresse
  • Vinding Ungdoms- og Idrætsforening
  • Syrenvej 2
  • 7550 Sørvad
Kontakt
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Modtag seneste nyheder direkte i din indbakke

© 2018 Vinding UIF 

CVR: 67554612
Designed by PLICO