Gymnastik

Velkommen til gymnastik i VUIF

Velkommen til gymnastik på mange forskellige hold. Vores hold spænder bredt – om du er barn eller voksen kan du finde et hold der er for dig. Velkommen til et herligt socialt fællesskab. Vi synes det skal være sjovt, rart og hyggeligt at dyrke motion. Og det bliver det let sammen med andre mennesker. Skulle der være yderligere spørgsmål, kontakt formand Niels Arne Lykke Mortensen på telefon 60927312.

Vi glæder os til at se dig!

Tilmeld dig til Gymnastik

Tryk her og tilmeld dig 

Nyt fra Gymnastikafdelingen

Intet nyt for øjeblikket

Gymnastik udvalget

Informationer

Praktiske informationer

Tilmelding på alle hold – via hjemmesiden. Første 3 gange kan man frit prøve. Derefter betaler man.

Alle informationer vedr. gymnastik udsendes via mail. Det er derfor vigtigt, at du ved tilmelding registrerer din korrekte mail-adresse.

Omklædning foregår i omklædningsrummene ud mod svømmebadet. Vi har lovet personalet i Sørvad Kultur og Idrætscenter at vi kraftigt henstiller til, at man IKKE klæder om ude foran Glassalen.

Der kan forekomme forældrekørsel i forbindelse med gymnastikopvisninger udenbys og ekstra træning fx i springhaller. Dette vil arrangeres af holdets træner.

Generelle retningslinjer

Når jeres børn befinder sig i SKI i forbindelse med gymnastiktræning, er det stedets regler om samvær og opførsel, som er gældende! Der må kun indtages mad/drikke i Cafe’ Værestedet.

Der må ikke selv medbringes mad/drikke.

Sørg for at jeres børn kommer til tiden.

Hvis der opstår problemer med et eller flere børn (fx grove drillerier eller gentagen upassende opførsel der hindrer trænerne i at gennemføre god gymnastiktræning) kan det medføre hjemsendelse. Forældrene kontaktes.

Fortæl og lær børnene, at faciliteter og materialer behandles, som var det jeres eget.

Omklædning må ikke foregå i Cafe’ Værestedet.

Sørg for at bakke positivt op omkring de frivillige trænere/hjælpetræneres indsats.

Husk at tilmelde og betale på hjemmesiden ved sæson-start.

Hvad du kan forvente af os

Vi spænder bredt i vores tilbud indenfor gymnastik – alt lige fra mor/far-barn hold for de yngste til voksenhold som Yoga og M/K-hold.

Gymnastiktimer hvor der indgår lege, motoriske udfordringer og god motion svarende til alder. Alt sammen bundet sammen af god musik og mange forskellige redskaber.

Målet er at en gymnastiktime skal være sjov og udfordrende for alle, og at den enkelte gymnast oplever glæde ved bevægelse og samvær med de andre på holdet.

Vi prioriterer at indkøbe nyt udstyr og redskaber til alle vores hold, så vi kan opretholde en god standard.

Vi har et team af engagerede frivillige trænere og hjælpetrænere. Vi bestræber os på, at kvaliteten i træningen er høj, så derfor har alle vores trænere og
hjælpetrænere været på kurser gennem DGI.

På vores børnehold er der altid mindst en voksen træner over 18 år, der har ansvaret for holdet.

Man kan blive hjælpetræner når man går i 4. klasse

Vi indhenter børneattester på alle instruktører. Det er et krav fra DGI, som vi naturligvis lever op til.

Der udsendes tre nyhedsbreve fra Gymnastikudvalget i løbet af en sæson. Dette med relevante informationer og oplysninger omkring juleafslutning,
gymnastikopvisning, osv.

Hvad vi forventer af dig

Du kommer til tiden og er omklædt til sport.

Du har respekt for din træner og har lyst til at samarbejde.

Du medvirker til at skabe en god stemning på holdet.

Du viser hensyn og er en god ven overfor de andre som går på holdet.

Du behandler redskaber og faciliteter i SKI godt.

Du tilmelder dig på hjemmesiden senest efter 3. træningsgang.

Du henvender dig til trænere eller gymnastikudvalg såfremt du oplever forhold, der ikke lever op til dine forventninger, men også hvis du har gode ideer til nye tiltag i vores fælles forening.

Til dig som er forældre – vi har erfaringer med, at gymnastiktimerne forløber bedst, når forældre ikke er til stede i glassalen imens. Vi vil derimod meget gerne, at I som forældre tilbyder jeres praktiske hjælp til vores trænere i forbindelse med de tunge redskaber der skal flyttes ind og ud undervejs i timen.

Trænerne kan hvis de ønsker lave et hjælpeskema til redskaberne. I dette tilfælde er det jeres ansvar som forældre at komme til tiden for at hjælpe, eller bytte hvis man er forhindret på den dato man har fået.

Til dig som er forældre

Vi har erfaringer med, at gymnastiktimerne forløber bedst, når forældre ikke er til stede i glassalen imens. Vi vil derimod meget gerne, at I som forældre tilbyder jeres praktiske hjælp til vores trænere i forbindelse med de tunge redskaber der skal flyttes ind og ud undervejs i timen.

Støt vores sponsorer – De støtter os