Vinding Ungdoms - og Idrætsforening

-hvor fritid får mening!

Forventninger

Hvad kan du forvente af badmintonudvalget:
-    Bolde til træning
-    Engagerede trænere / hjælpetrænere

Hvad forventer badmintonudvalget af dig som spiller:
-    At du udviser god opførsel over for dine med- og modspillere.
-    At du udviser god opførsel over for trænerne
-    At du aktivt deltager i træningen.
-    Hvis du tilmelder dig holdturnering, forventer vi, at du engagerer dig i dette.

Hvad forventer badmintonudvalget af dig som forælder:
-    At du er villig til at køre til holdturnering, hvis dit barn deltager i dette.
-    At du selv koordinerer kørsel, hvis du er forhindret i at køre.
-    At du udviser god opførsel og positiv engagement i kampene.