Mindeord om Jens Christian Bertelsen

Jens Christian BertelsenDen 15. november sov Jens Christian Bertelsen, Kirkevangen 4 i Sørvad stille ind.

Kamma og Fin Kragelund skriver på vegne af Vinding Ungdoms- og Idrætsforening mindeord om foreningens stifter Jens Christian Bertelsen.

Stifteren af Vinding Ungdoms- og Idrætsforening er her ikke mere.

Jens Chr. Bertelsen var i 1965 med til at samle de to foreninger Vinding Ungdomsforening og Vinding Idrætsforening til det vi i dag kender som Vinding Ungdoms- og Idrætsforening.

 

Jens blev formand for den nye forening i 1965 og var formand indtil 1977.

Alt foreningsarbejde foregik dengang i stuen på Kirkevangen 4 hos Karen og Jens. Stuen var foreningens kontor, hvor vi mange unge mødtes til bestyrelsesmøder og andre møder. Ikke mindst når der skulle øves til det årlige dilettant og til afslutningsfester. Et stort hit dengang var også forsamlingshusballerne som Jens var igangsætter for i Sørvad Forsamlingshus.

Badminton foregik i skolens gymnastiksal. Især håndbold havde Jens stor forkærlighed for. Håndbold og fodboldbanerne var på det gamle stadion som Børnehaven nu ligger på. De første mange år foregik omklædningen i det fri.

Det var helt klart andre forhold at drive foreningsarbejde under dengang, men det var jo sådan det var og det fungerede fint.

Efter 1977 hvor Jens stoppede som formand, fortsatte han i mange år om tovholder for plade spillet.

Vi kan være taknemmelige for at der i 1965 og mange år frem, var nogle ildsjæle som Jens, der med stort engagement varetog en masse foreningsarbejde til glæde for børn, unge og ældre både dengang og nu.

Ære være Jens’ minde.