Ny formand i Vinding Ungdoms- og  Idrætsforening

IMG 24031Vinding Ungdoms – og Idrætsforening afholdt den 21. februar 2018 generalforsamling, hvor ca. 45 personer var mødt frem til en hyggelig aften. På aftenen blev der berettet om, hvad der foregår i de mange afdelinger i foreningen. Udvalgenes aktiviteter blev også fremhævet i formanden, Helle Helsinghofs, beretning:  ’Det er mit indtryk, at der er gang i de forskellige udvalg hele tiden. Tak til alle jer, der bærer opgaverne, uden jer ingen forening’.

Valghandlingen gik planmæssigt, trods der ved aftenens start var en vis spænding, idet formanden, Helle Helsinghof, havde meddelt, at hun ikke modtog genvalg som formand for idrætsforeningen. Henrik Storch stillede op og blev valgt som ny formand. Foreningen ser frem til samarbejdet.

 På sådan en aften uddeles der mange rosende ord, og i alle udvalgenes beretninger blev der gentagende gange rettet en velfortjent ros og en tak til SKI’s Vita Bilberg for hendes altid hjælpsomme og ihærdige facon, som er til stor glæde for os alle.

Ydermere uddeles der Årets idræts – og leder pris, som i år gik til Pernille Pedersen for bl.a. sin ihærdige indsats, smittende humør og evne til at motivere medlemmerne i Fitness. Kurt Nielsen fik også ovenstående pris for sin store indsats i Støtte/banko udvalget, hvor Kurt, er medvirkende til at banko er en succes, har styr på sponsorer samt sikrer sig, at banko afvikles på den mest moderne måde.

I foreningen blev der desuden kåret to nye Æresmedlemmer. Den ene er Hans Jørgen Hansen, som var blevet indstillet fra to steder. I den ene indstilling beskrives Hans Jørgen, som har været aktiv i foreningsarbejdet i mere end 40 år, som en ildsjæl og med en særlig klubånd. Ydermere som en person, der løser og har løst mange forskellige opgaver igennem årenes løb. I den anden indstilling beskrives Hans Jørgen således: ’Alt i alt har vor mand været foreningsmand til fingerspidserne, og rigtig mange har haft glæde af hans hjælpsom- og velvillighed. Ikke bare i hundredvis af timer, men tusindvis af timer.’

Det andet æresmedlem er Helle Helsinghof, som også har været aktiv i foreningens arbejde i mere end 40 år. I indstillingen blev der særligt påpeget, at Helle har en særlig foreningsånd, taler om ’vi’ i stedet for et ’jeg’ og er innovativ og nyskabende på sin egen stille facon. De sidste 6 år har Helle siddet som formand for idrætsforeningen og har bl.a. haft fokus på at tænke fremad for bevaringen af vores forening, og det kræver, at man følger med, tænker nyt, giver plads og samarbejder.

Ordstyrer Hans Søgaard takkede aftenen af med et ’Tak for god ro og orden’.